VCKL 0005_Blog 2_header
Home > Welke impact heeft nieuwe wetgeving op de logistiek? De benchmark Voorspelbare logistiek maakt het duidelijk
  20 nov
  Welke impact heeft nieuwe wetgeving op de logistiek? De benchmark Voorspelbare logistiek maakt het duidelijk

  Nieuwsbericht

  20-11-2020

  Auteur: Eric Aarsen, managing director VCK Logistics Airfreight

  Het blijkt steeds lastiger om de logistiek in betrouwbare banen te leiden. Een van de uitdagingen is de veranderende wet- en regelgeving bij internationale transporten. Niet alleen de traceerbaarheid en herleidbaarheid van producten moet gewaarborgd worden. Er zijn per land ook allerlei (branchespecifieke) regulaties voor het transport waarmee u rekening moet houden. Kunnen bedrijven adequaat inspelen op deze uitdagingen? Wat zijn de andere ontwikkelingen die logistieke processen compliceren? En welke oplossingen hebben of gaan bedrijven hiervoor vinden? Dat is onderzocht in de benchmark Voorspelbare logistiek van VCK Logistics, waarvan u het rapport kunt downloaden en waaraan u alsnog kunt deelnemen.

  Complicerende factoren bij internationaal transport
  Bij de uitvoer van goederen kunt u te maken krijgen met export compliance regulations. Het is namelijk verboden om bepaalde goederen te exporteren naar bepaalde landen of personen. Verder wilt u uiteraard voorkomen dat u onnodige kosten maakt en ontevreden klanten heeft wanneer uw goederen vast blijven staan in het land van bestemming door het ontbreken van het juiste documenten.

  Voorbeelden van speciale verordeningen in de pharma
  Om de kwaliteit en integriteit van medicijnen en actieve ingrediënten te waarborgen heeft de EU speciale instructies uitgeven voor de distributie van deze artikelen voor persoonlijk gebruik (EU Good Distribution Practice (EU GDP). Ieder bedrijf in de pharma krijgt hier zeker en in meer of mindere maten mee te maken. Daar komt nog bij dat er in verschillende regio’s andere standaarden gelden. Het is dus van belang om hier goed van op de hoogte te zijn en voor de distributie gebruik te maken van de juiste temperatuurzones. Verder is het noodzakelijk om te te weten of alles conform de standaard vervoerd en afgeleverd wordt. Inzicht in de uitzonderingen is dus van cruciaal belang.

  Vergelijk uw logistieke performance en plannen met die van collega bedrijven
  In de nationale benchmark Voorspelbare Logistiek 2019 heeft VCK Logistics onderzocht hoe bedrijven anticiperen op de ontwikkelingen in de logistieke sector, welke aspecten daarbij centraal staan, waar de kansen en uitdagingen voor verbetering liggen en welke toekomstplannen bedrijven hebben om hun logistieke processen te verbeteren. Dat heeft interessante inzichten opgeleverd. U kunt het rapport over de benchmark kosteloos downloaden, maar ook alsnog deelnemen om uw logistieke performance en plannen te vergelijken met die van collegabedrijven. In het laatste geval krijgt u direct na afloop een overzicht waarin uw antwoorden zijn afgezet tegen die van de andere deelnemers.

  Download kosteloos het rapport over de benchmark over voorspelbare logistiek
  Neem deel aan de benchmark voor een vergelijking met collegabedrijven