Home > port logistics > Privacy policy

  Privacy policy

  VCK Logistics acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten en de bezoekers van de website essentieel.

  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  Wanneer u gegevens aan VCK Logistics verstrekt, vallen uw gegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

  Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. VCK Logistics houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de AVG.

  De wijze van verwerking conform de gestelde eisen in de AVG is vastgelegd in een register. Indien u inzage wenst in dit register dan kunt u dit aanvragen via e-mail adres privacy@vck.nl.

   

  Verwerken van persoonsgegevens

  Voor o.a. het geven van feedback of het invullen van het contactformulier wordt u gevraagd naar het geven van persoonlijke informatie. De persoonsgegevens die u invult, worden door VCK Logistics uitsluitend gebruikt om uw feedback te verwerken of uw vragen te beantwoorden.

  Om onze service zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons hebt afgenomen. Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst.

  Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële doeleinden.

  Beveiligen van persoonsgegevens

  VCK Logistics heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid in acht genomen en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.


  Inzage, correctie en verwijderen van uw persoonsgegevens

  Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt, dan kunt u dit melden via email adres privacy@vck.nl.

  Cookiebeleid

  Op de website van VCK Logistics wordt d.m.v. cookies het klikgedrag van bezoekers verzameld. Hiermee worden bezoekgegevens vastgelegd, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan VCK Logistics de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op haar website te publiceren. Hiermee kan VCK Logistics haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van haar klanten. Wij maken geen gebruik van niet-functionele cookies.

  Functionele cookies

  Wij kunnen cookies van onszelf of van derden plaatsen op websites waarvan de inhoud door ons wordt verzorgd. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen onthouden, of onthouden dat u bent aangemeld op een besloten deel van de website. Bekijk hier het overzicht van de cookies waar wij gebruik van maken. Wij vermelden welke cookies wij plaatsen en het doel van de cookies. Wij maken geen gebruik van niet-functionele cookies.

  Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als u cookies blokkeert, kunt u onze website(s) nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat u dan niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

  Geplaatste cookies kunt u zelf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

  Links naar andere sites

  Op de website van VCK Logistics zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. VCK Logistics draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

  Vragen

  Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze per e-mail sturen aan privacy@vck.nl

  Wijzigingen

  VCK Logistics behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid.